Waar op letten bij aankoop woning?

11 punten waar je zeker op moet letten als je een huis koopt

Voor de aankoop van een woning is het belangrijk dat je een klik met het huis hebt. Het is immers de bedoeling om van het huis je thuis te maken. De aankoop van een huis is immers een subjectief gegeven.

Toch is het belangrijk om ook objectief de woning te bekijken. Om je hierbij te helpen geef ik een overzicht waar je zeker op moet letten bij de aankoop van een huis.

1. Let op de buurt van de woning

Ga ook na of er meerdere woningen te koop staan in de straat en onmiddellijke omgeving van het huis dat te koop staat. Als dit zo is, verricht dan zeker een buurtonderzoek. Trek eropuit en praat met de buren van de andere woningen die momenteel te koop staan. Waarom staan ze te koop? Is het toeval dat er op hetzelfde moment meerdere eigendommen te koop gezet werden? Of scheelt er iets anders? Zorg dat je zoveel mogelijk informatie kunt uitpluizen.

Ga ook na wat de prijzen zijn van het ander vastgoed in de onmiddellijke buurt. Probeer ook uit te vissen hoe lang een woning ginds te koop staat eer ze ook verkocht wordt. Allemaal indicatoren die je iets vertellen.

2. Is er veel verkeer?

Ligt de woning aan een drukke weg? Of is er een belangrijke verkeersader binnen de twee à driehonderd meter van de woning?

Dit is niet alleen belangrijk voor geluidsoverlast. Veel verkeer zorgt ook voor veel fijnstof. In dit artikel leg ik uit wat fijnstof is en welke gezondheidsrisico’s ermee verbonden zijn. 

Bezoek de woning meerdere keren en op verschillende tijdstippen. Het verkeer tijdens het weekend kan een stuk rustiger zijn dan op weekdagen. Of omgekeerd. 

3. Praat met de buren

Stel jezelf voor. Praat met de onmiddellijke buren van naast en over de woning. Wat kunnen zij je vertellen over de buurt? Wonen ze er graag? Is er veel veranderd in vergelijking met vroeger? In welke zin?

Wat zijn de pluspunten? Vraag natuurlijk ook naar de minpunten.

Wat kunnen de buren je vertellen over de woning zelf? En over de verkopers van de eigendom die te koop staat.

Het is een goede gelegenheid om de buren te leren kennen. “Beter een goede buur dan een verre vriend.” zegt het spreekwoord. Maar het omgekeerde is ook waar, hé. En dan zit je ermee. Daarom: praat met de buren.

4. Zijn er wegenwerken gepland?

In Vlaanderen is men al enkele jaren bezig met het aanleggen van nieuwe riolering. Daarbij zorgt men voor scheiding van het afvalwater van het hemelwater. De verdunning van het het afvalwater door het aanwezige hemelwater zorgt voor problemen tijdens de zuivering. Daarom legt men dus een dubbel rioleringssysteem aan.

Dit houdt ook in dat op niveau van de huizen er een scheiding van het afvalwater en hemelwater dient te gebeuren. Huizen die niet onmiddellijk aan de straat liggen, bv door aanwezigheid van voortuin of oprit, moeten zelf instaan voor afkoppeling.

Vraag het na bij de gemeente. Praat ook met Aquafin, die de rioleringen beheert. In geval van geplande rioleringswerken wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld. Neem er contact mee op en vraag naar het afkoppelingsplan. 

5. Ga de staat van de woning na

Bekijk de woning door de ogen van een bouwkundige inspecteur. 

  • Kijk naar de staat van het schrijnwerk de vloeren en de muren.
  • Hoe is het gesteld met de elektriciteit, de centrale verwarming, de waterleidingen en afvoeren?
  • Let ook op vreemde geuren. Dit is een belangrijke indicator dat er meer aan de hand is.
  • Wees op je hoede voor eigenaardigheden. Vindt het plaatsbezoek plaats tijdens de winter of op een koude dag en staat de achterdeur of ramen open? De kans dat dit is omdat de huidige bewoners het graag koud hebben is zeer klein. Waarschijnlijk is er meer aan de hand.
  • Let op vochtplekken en afbladerende verf.
  • Ook recente schilderwerken op verdachte plaatsen zoals badkamer, buitenmuren, … kan een andere reden hebben dan opfrissen van de ruimte.
  • Let op het dak.
  • Hoe zit het met de isolatie?

6. Hoe zit het met vergunningen van de woning?

Zijn er bijgebouwen of uitbreidingen? Ga zeker na of alles vergund werd.

Ga langs de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en vraag alle verleden vergunningen op. Veel kans dat men die informatie onmiddellijk geeft.

7. Hoe is de woning georiënteerd?

Veel mensen hebben een voorkeur voor een zuidgerichte tuin.

“De regel” is dat leefruimtes zuidgericht moeten zijn en slaapkamers, garage, bergingen en ruimtes waar je minder komt noordgericht.

Het scheelt in licht en kan ook een invloed hebben op het verbruik door de centrale verwarming. 

Ook op het e-peil kan dit een invloed hebben.

8. Waarom verkoopt men het huis?

Hoe lang wonen de huidige bewoners in deze woning? Indien ze er nog niet lang wonen moet je achterhalen waarom men zo snel wil verhuizen. Niet alleen om mogelijke problemen met het huis, de buren of de buurt na te gaan.

Het kan ook zijn dat men uit financiële noodzaak verhuisd. Misschien heeft men snel geld nodig. Deze informatie kan dan weer van pas komen tijdens de aankomende onderhandelingen. 

9. Is het huis in goede staat van onderhoud?

Het begint al aan de buitenkant. Is alles algemeen netjes of staat het vol met onkruid in de voortuin? Wat met groenaanslag? In welke staat verkeert de oprit?

Ook de aanwezigheid van rommel kan één en ander aanduiden. Het gaat om de ingesteldheid van de huidige bewoners. Indien men het niet nodig acht om de woning op te ruimen voor een plaatsbezoek dan kan dit een indicator zijn hoe men tegen het onderhoud van de woning aankijkt. 

10. Bekijk ook de verborgen plekken

Kijk achter de zetels. Verbergt men er vochtplekken?

Vraag tijdens het plaatsbezoek om tapijten te verleggen zodat je er onder kunt kijken. Zijn er beschadigingen aan de vloer?

Kijk in donkere hoeken. Neem een zaklamp mee. Daal af naar de kelder en kijk of het er vochtig is.

Ga naar de zolder en bekijk de staat van het dakgebinte.

11. Controleer op de aanwezigheid van asbest

Ga zeker na of er asbest in de woning is. In gebouwen die dateren uit `60 tot half `80 -er jaren is er kans dat er asbest aanwezig is.

Controleer dit zeker. Door de strikte veiligheidsvoorzorgen is asbest laten verwijderen een dure aangelegenheid.  Dit wil je dus zeker weten alvorens over te gaan tot prijsonderhandelingen.

BESLUIT:
Je moet zeker letten op deze 11 punten alvorens een woning aan te kopen.Durf vragen te stellen. Vergeet het buurtonderzoek niet.

Tijdelijk meer ruimte nodig?


Extra bergruimte nodig tijdens je verbouwing of om te overbruggen tot je in je nieuw huis kan. Wij bieden drie opslagformules waarmee we (bijna) alle opslagbehoeftes afdekken.