Een shutdown voorbereiden is een uitdaging. Deze tips helpen je een eind op weg.

Leestijd ca. 2 minuten. 


Om de productie soepel te laten verlopen is een periodieke revisie  of shutdown van de productiefaciliteit soms noodzakelijk. Zo'n shutdown zorgt op korte termijn weliswaar voor een productieverlies, op lange termijn zal een geplande onderhoudsperiode voordelen opleveren.  Onverwachte storingen kunnen zo immers vermeden worden.

De werkzaamheden tijdens een shutdown of stilstand verschilt naargelang het type bedrijf en de sector. De aanpak dus ook. 

Wat is de sleutel voor een succesvolle aanpak van een shutdown? Aan de hand van volgende tips willen we je helpen voor een vlot verloop van de shutdown.


Hoe beheer je een installatie-uitschakeling of shutdown succesvol?

Als facility manager is er een grote kans dat je ergens tijdens je carrière verantwoordelijk zult zijn voor een shutdown. Enkele tips om om jezelf en je vestiging op zo’n situatie voor te bereiden.


1. Plan voorruit

De evidentie zelve, ik weet het. Toch vermeld ik het. Een goede planning is heel belangrijk.

Bij een geplande shutdown heb je het grote voordeel dat je kunt vooruit plannen, hetgeen bij een onverwachte shutdown niet het geval is. Gebruik dit voordeel en plan alles zodat je erin slaagt om alle voorziene onderhouds- en reparatiewerken tijdig afgewerkt kunnen worden. Spreek af met alle betrokken partijen zodat ook zij voldoende tijd in hun planning voorzien om de werken tijdens de shutdown uit te voeren. Vraag tijdig de nodige offertes aan en bestel de materialen en onderdelen. Als alles op punt staat heb je de meeste kans op een gegarandeerde continuïteit.


2. Go with the flow

Zelfs met de beste planning blijft de kans bestaan dat er zich onverwachte zaken voordoen. Je zult de nodige flexibiliteit aan de dag moeten leggen om hiermee om te gaan.

Als jij de man of vrouw bent die tijdens de shutdown aan het roer staat,  dan moet jij professioneel omgaan met de zaken die op je af komen. Dit kan betekenen dat je het plan moet bijsturen, of moet schuiven met het rooster.

Tijdens de shutdown kan het zijn dat de prioriteiten zullen wijzigen. Wees voorbereid om hiermee om te gaan.


3. Ogen open voor toekomstige problemen

Plan tijd in om op onderzoek te gaan. Een shutdown kan een ideaal moment zijn om ongeplande inspecties uit te voeren aan onderdelen. 

Doordat alles stil ligt kan je van dichterbij kijken en een grondigere analyse (laten) uitvoeren. Maak tijdens de shutdown van de gelegenheid gebruik om na te gaan wat er zich allemaal afspeelt in de faciliteit, plan toekomstige reparaties en verzamel de gegevens die nodig zijn om toekomstig geplande shutdowns nog beter voor te bereiden.


4. Registreer en leer

Het valt aan te raden om alle gebeurtenissen, uitgevoerde reparaties, situaties die zich tijdens een geplande en ongeplande shutdown te registreren en te bewaren.  Leer uit ervaringen om toekomstige geplande shutdowns vlotter te laten verlopen.


5. Hou de materialen op het terrein

Er zijn situaties waar het noodzakelijk is dat bepaalde materialen uit de productie of magazijn worden verwijderd. Het valt aan te raden om alles op de site zelf bij te houden zodat de materialen en stocks de site niet hoeven te verlaten. Dit is belangrijk in het kader van veiligheid, preventie van diefstal maar evengoed om te voldoen aan de voorwaarden van bepaalde industrie gerelateerde certificeringen.


6. Huur opslagcontainers voor materialen en voorraden

Om materialen en voorraden op de plant zelf te kunnen houden is het soms nodig om bijkomende opslagruimte te voorzien. Een opslagcontainer kan hiervoor een heel geschikte oplossing zijn. Een opslagcontainer is een flexibele opslagmethode. Deze kan immer geplaatst worden op de juiste afdeling en nadien ook verplaatst worden.


BESLUIT: Een shutdown voorbereiden is een uitdaging. Deze tips helpen je een eind op weg.