Administratie en boekhouding eenvoudig bijhouden: GreenBox Hotel Brugge

GreenBox Hotel Brugge:
5 Meest voorkomende toepassingen

Leestijd ca. 2 minuten

In Brugge is er nu ook een GreenBox Hotel. In dit hotel is het niet mogelijk om zelf te logeren. Het GreenBox Hotel is dor Kuub Opslag speciaal gemaakt om plaatsgebrek bij jou thuis, op kantoor of in de zaak op te vangen. Het werkt heel eenvoudig: De spullen die je wil bijhouden stop je in een GreenBox en laat dit ophalen of je brengt het zelf. Het GreenBox Hotel houdt dit dan voor jou bij. 

Na enkele maanden dat het GreenBox Hotel open is kunnen we al een eerste oplijstig geven van de vijf meest voorkomende toepassingen.


1. Boekhouding van voorbije boekjaren bijhouden

In België is elke onderneming verplicht om de boekhouding zeven jaar volgend bij te houden.

Op de website van het ministerie van financiën lees ik dat: “De boekhoudkundige documenten – en alle stukken aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan vastgesteld worden – moeten bewaard worden gedurende de 7 jaren (of de 7 boekjaren) die volgen op de belastbare periode waarop ze betrekking hebben.”

Veel (kleinere) ondernemingen hebben niet de fysieke plaats hebben om al die dossiermappen droog en veilig op te slaan. Daarom is het GreenBox Hotel de ideale oplossing. Je stopt het in een GreenBox, noteert de unieke nummer van de box en geeft het mee naar het GreenBox Hotel Brugge.


2. Seizoenskledij bijhouden buiten het seizoen

Je seizoenskledij bewaren in het GreenBox Hotel Brugge is heel handig. Het is vooral die winterkledij zoals die winterpuls, winterjassen etc. die veel plaats innemen. Daarom brengen steeds meer mensen hun seizoenskledij naar het GreenBox Hotel Brugge.  In het GreenBox hotel worden de GreenBoxen in zeer goede omstandigheden opgeslagen.

Seizoenskledij opslaan in een kartonnen doos in de kelder of op de zolder kan ervoor zorgen dat je kledij muf ruikt wanneer je deze weer nodig hebt. Dit is niet het geval in het GreenBox Hotel Brugge.

Gun jezelf meer kastruimte. Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten.

Winterkledij nemen veel plaats in. Bewaar ze buiten de winter in het GreenBox Hotel


3. Kerstdecoratie bewaren tijdens het jaar

Met Driekoningen moet de kerstboom weggehaald worden. Men zegt wel eens dat een kerstboom laten staan na Driekoningnen voor ongeluk in huis zorgt. Wanneer je de kerstboom weghaalt bepaal je uiteindelijk zelf.

We horen dat meer klanten gebruik maken van het GreenBox Hotel Brugge om hun kerstdecoratie tijdens het jaar op te bergen. Kerstballen, lichtjes, kerstdecoratie etc. passen allemaal in een GreenBox.

4. Boeken, CD's en DVD's bijhouden

Het duurt jaren om een mooie collectie boeken, DVD’s of CD’s bij elkaar te krijgen. En die collectie is voor veel mensen echt wel waardevol. Maar tegelijk nemen al die boeken, DVD’s en CD’s veel plaats in huis. Stop ze netjes in een GreenBox en breng alles naar het GreenBox Hotel Brugge.


5. Speelgoed, puzzels, ... van de tienerkamer halen

Kinderen blijven niet klein. Het speelgoed neemt teveel plaats in op de tienerkamer. We leren van klanten dat speelgoed best kan worden bijgehouden voor de volgende generatie. Daarom kiest men ervoor om dit op te slaan in het GreenBox Hotel Brugge. 

TIP:
Ook spullen die niet in een GreenBox passen kan voor jou door het GreenBox Hotel Brugge bijgehouden worden. Denk maar aan een golfset, ski’s, snowboard, surfplank etc. 


BESLUIT:
Het GreenBox Hotel is de ideale oplossing om oa. administratie en boekhouding, seizoenskledij, kerstdecoratie en speelgoed voor jou bij te houden. Het is heel voordelig en het kan al vanaf één enkele GreenBox

Wegens plaatsgebrek ...


Waar blijf je met die administratie, winterkledij, speelgoed, ...?

Stop het in een GreenBox en stuur het op hotel. 

Wegens plaats-gebrek ...


Waar blijf je met die administratie, winterkledij, speelgoed, ...?

Stop het in een GreenBox en stuur het op hotel.